Skip to content
A 
GREEN
RENEWABLE
CIRCULAR
CLEAN
SUSTAINABLE
RECYCLABLE
COMPOSTABLE
BIODEGRADABLE
NET ZERO
 HAITI

Transforming Garbage To Gold
Transfòme Fatra An Lò

MISSION

MISYON

To Curb The Pollution Crisis By Focusing On Recycling Through Land And Sea Sweeps

Pou Diminye Kriz Polisyon Pa Konsantre Sou Resiklaj Nan Netwayaj Lamè Avek Lari

 

VALUES
VALÈ

Several Hands Lift The Burden
Plizyè Men Leve Chay
Rethink Waste
Repanse Fatra
Pivot From Problems
Change Mantalite Pwoblèm
Empower Through Economics
Jwenn Pouvwa Nan Ekonomi
100 +
Weekly Plastic Collected (Pounds)
Plastik PET Kolekte (Par Semen/Liv) 
100 +
Total Recyclables Collected
Total Materyèl Kolekte
0 %
of Recyclables Repurposed
Fatra Repwodwi
100 +
Dollars Paid Out To Date
Lajan Nou Peye

RECYCLING MODEL

MODÈL RESIKLAJ

STORY
ISTWA

Vanessa Pierre is a first generation American; daughter of two immigrant parents from Ayiti. In 2017, for the first time in over two decades, she retuned home. Vanessa witnessed merchants, street vendors, selling fruit, vegetables and meats on top of debris; she witnessed large piles of waste burning in the streets. There was an absence of waste management infrastructure and no one to tell these people of the health implications that come with improperly disposing waste. Because of this, people are left to dispose of their trash by dumping it into the canals, open waterways, or burning it in the street. From this experience, EcoRenew Solutions was born.

Vanessa Pierre se yon premye jenerasyon Amerikan, pitit fi 2 paran imigran ki soti Ayiti. Nan 2017, pou premye fwa l nan 20an Vanessa retounen lakay li. Sou vakans sa, Vanessa te wè machann nan lari a ki tap vann fwi, legumes, vyann avek anpil fatra ki tap boule nan lari a. Te gen absans enfrastrikti jeson dechè epi pat gen moun pou enfòme popilasyon an ki pwoblem sante kap genye lè w pa jere fatra. Paske gen yon gwo pwoblem fatra, popilasyon an dispoze fatra nan lari, kanal, ak lamè ou swa boule l. Nan experience sa, EcoRenew Solutions te kòmanse.

MEET THE FOUNDER

RANKOTRE FONDATÈ A

Vanessa Pierre

Chief Recycling Officer

Chèf Resiklaj