Skip to content
A 
GREEN
RENEWABLE
CIRCULAR
CLEAN
 HAITI

PACK A SACK

Do YOUR part by sponsoring a SACK to PACK that holds up to 3,000 pounds of plastic!

Ede plen yon sak ki kenbe 3,000 liv plastik!

0
Total Recyclables Collected
Total Materyèl Kolekte
0
PETE Plastic Collected Weekly
Plastik PETE Kolekte (Par Semen/Liv)

How Many Sacks Can You Pack?
Konbyen Sak Ou Ka Plen?

Holds up to 3,000 pounds
Kenbe 3,000 liv
1 Sack = 1 Family Employed
1 Sak = 1 Fanmi Ki Jwen Travay
Reusable Sack
Sak Rèutilisable
1 Sack = 66,000 Plastic Bottles
1 Sak = 66,000 Boutey Plastik